Sekretessavtal

SEKRETESSAVTAL


Du får hjälp med sekretessavtal och sekretessklausuler

Hjälp att tolka sekretessbestämmelser i avtal


Vi talar om för dig vad sekretessbestämmelserna i ett avtal egentligen betyder för dig. Du får veta om de täcker det du vill täcka och du får veta om du ska acceptera bestämmelserna eller inte.


Hjälp att utforma sekretessavtal/NDA

Vi hjälper dig utforma sekretessavtal (även kallade NDA som står för Non Disclosure Agreement) så att de täcker det som är viktigt för dig att hålla hemligt och vi ser till att avtalen innehåller lämpliga mekanismer för att motparten verkligen ska hålla sekretessen.


Tvist om sekretessbrott

Vi ger dig kvalificerad hjälp vid tvister om sekretessbrott. Vi är ombud för dig i förhandlingar och i domstol eller skiljenämnd.