Tvistelösning

Tvister

Tvister vill man helst undvika men ibland går det inte. Då kan det kännas skönt att ta stöd av någon med erfarenhet som varit med om liknande saker förut. Någon som vet vilket som är bästa sättet att komma framåt, oavsett om det handlar om att få betalt eller bli av med ett krav.

Oavsett om tvisten bara är under uppsegling eller redan är i domstol så är du som företagare ovan vid situationen och behöver hjälp för att hamna rätt.

Vi hjälper företag och företagare att hantera tvister. Det kan handla om att man inte får betalt eller att någon framställer oberättigade krav. Det kan också handla om mer komplicerade tvister om fel i leveranser eller kontraktsbrott. Vi är ditt ombud i förhandlingar såväl i domstol som utanför domstol. Vi åtar oss också uppdrag som skiljeman.

Våra tjänster


Vi tillhandahåller en rad tjänster inom tvistelösningsområdet. Gemensamt för dem alla är att vi sätter oss in i ditt fall och reder ut vilken din rättsliga ställning i tvisten är. Har du rätt eller eller fel? Är din sak stark eller svag? Har du tillräcklig bevisning för att du har rätt? Utifrån den analysen hjälper vi dig att få bästa möjliga utfall i tvisten. Ibland betyder det att övertyga motparten om att du har rätt. Ibland handlar det om att förhandla fram en kompromiss och ibland handlar det om ta tvisten till domstol.

FRAMSTÄLLA KRAV 

Vi hjälper dig framställa ditt krav på ett effektivt sätt..


FÖRHANDLA MED MOTPART 

Vi hjälper dig förhandla med din motpart för att hitta en lösning på tvisten.


STÄMMA VID DOMSTOL  

Vi hjälper dig stämma din motpart i domstol och blir ditt rättegångsombud. Vi sköter hela processen.

BESTRIDER OBERÄTTIGADE KRAV 

Vi hjälper dig med de rätta argumenten för att bestrida oberättigade krav.


SVAROMÅL I DOMSTOL

V i hjäper dig att bestrida krav i domstol med de rätta argumenten och på det bästa sättet.


RÄTTSLIG ANALYS

Vi analyserar din rättsliga position i tvisten och talar om för dig om du står stark eller inte. Om du står stark hjälper vi dig till din rätt. Om du står svag hjälper vi dig till en så förmånlig lösning som möjligt.

ERFARENHET


Vi har jobbat med tvistelösning i 30 år och under den tiden hjälpt både små och stora företag. Bland uppdragsgivare som anlitat Magnus Brorsson finns såväl den svenska staten som några av världens största företag men också enmansföretag som dragit nytta av vår erfarenhet.

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson

Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök efter överenskommelse: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved