Hem

Din affärsjurist:

Advokat Magnus Brorsson

Vi hjälper företag och företagare med

avtal och avtalstvister

Den stora affärsjuridiska byråns expertis i mindre format!

advokat@brorsson.net   |   031-711 51 80

Advokatfirman Brorsson drivs av advokat Magnus Brorsson som med sina nära 30 år i branschen har gedigen erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik. Han startade sin bana hos en av de större aktörerna i Stockholm där han arbetade som rådgivare och ombud i tvister åt stora och medelstora svenska och utländska företag. Sedan 2005 tillhandahåller han sin expertis i egen regi med bas i Göteborg. 


Vad vi gör

Vi ger juridisk rådgivning till dig och ditt företag. Vi skriver, granskar och förhandlar kommersiella avtal. Vi hjälper till att reda ut tvister. Vi hjälper till att köpa och sälja företag. Vi fungerar som bollplank till styrelse och VD. Vi skriver aktieägaravtal. Vi hjälper företag med arbetsrättsliga frågor. Vi bistår vid immaterialrättsliga tvister.

Rådgivning


Vi ger dig och ditt företag juridisk rådgivning om era affärer. Vi fungerar som stöd och bollplank åt styrelse, VD, chefer och projektledare.

Aktieägaravtal

och bolagsrätt


Vi hjälper till med aktieägaravtal. Vi hjälper också till när ett företag köper ett annat och med bolagsrättsliga frågor.

Avtalsrätt


Vi hjälper till att skriva, granska och förhandla kommersiella avtal och allmänna villkor.

ArbetsrättVi hjälper till med arbetsrättsliga frågor om t.ex. VD-avtal eller avsked och uppsägningar.

Tvister


Vi hjälper dig att reda ut situationen om du hamnat i en tvist. Vi är ditt ombud i förhandlingar och i domstol.

ImmaterialrättVi hjälper till i immaterialrättsliga tvister.

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson

Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök efter överenskommelse: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved