Hem

Specialist på affärsjuridik:

Affärsjurist Magnus Brorsson

Juridik som underlättar och säkrar affärerna
för företag och företagare.

Den stora affärsjuridiska byråns expertis i mindre format!
Förutom gedigna kunskaper är vårt kännetecken enkel och okomplicerad kommunikation
på ett språk du förstår utan krångligt fackspråk och obegripliga termer. 

advokat@brorsson.net   |   031-711 51 80

Här hittar du inga flashiga lokaler eller massor av anonyma anställda. Här hittar du advokat Magnus Brorsson som med sina 30 år i branschen har gedigen erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik. Efter en karriär hos en av de större aktörerna i Stockholm, där han arbetade som rådgivare och ombud i tvister åt stora och medelstora svenska och utländska företag, tillhandahåller han nu sin expertis till både små och stora företag i egen regi. 


Vad vi gör

Vi ger juridisk rådgivning till dig och ditt företag. Vi skriver, granskar och förhandlar kommersiella avtal. Vi hjälper till att reda ut tvister. Vi hjälper till att köpa och sälja företag. Vi fungerar som bollplank till styrelse och VD. Vi skriver aktieägaravtal. Vi hjälper företag med arbetsrättsliga frågor. Vi bistår vid immaterialrättsliga tvister.

Ställ en fråga om våra tjänster: advokat@brorsson.net

Rådgivning


Vi ger dig och ditt företag juridisk rådgivning om era affärer. Vi fungerar som stöd och bollplank åt styrelse, VD, chefer och projektledare.

Aktieägaravtal

och bolagsrätt


Vi hjälper till med aktieägaravtal. Vi hjälper också till när ett företag köper ett annat och med bolagsrättsliga frågor.

Avtalsrätt


Vi hjälper till att skriva, granska och förhandla kommersiella avtal och allmänna villkor.

ArbetsrättVi hjälper till med arbetsrättsliga frågor om t.ex. VD-avtal eller avsked och uppsägningar.

Tvister


Vi hjälper dig att reda ut situationen om du hamnat i en tvist. Vi är ditt ombud i förhandlingar och i domstol.

ImmaterialrättVi hjälper till i immaterialrättsliga tvister.