Hem

Din affärsjurist:

Advokat Magnus Brorsson

Advokatfirman Brorsson drivs av advokat Magnus Brorsson som med sina mer än 25 år i branschen har gedigen erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik. Han startade sin bana hos en av de större aktörerna i Stockholm där han arbetade med många stora affärer åt stora svenska och utländska företag, men tillhandahåller sedan 2005 sin expertis genom sin egen mindre byrå. Den stora byråns expertis i mindre format!

Vi ger juridisk rådgivning till dig och ditt företag. Vi skriver, granskar och förhandlar kommersiella avtal. Vi hjälper till att reda ut tvister. Vi hjälper till att köpa ch sälja företag. Vi fungerar som bollplank till styrelse och VD. Vi skriver aktieägaravtal. Vi hjälper företag med arbetsrättsliga frågor. Vi bistår vid immaterialrättsliga tvister.


Vi ger dig och ditt företag juridisk rådgivning om era affärer. Vi fungerar som stöd och bollplank åt styrelse, VD, chefer och projektledare.


Vi hjälper till att skriva, granska och förhandla kommersiella avtal och allmänna villkor.


Vi hjälper dig att reda ut situationen om du hamnat i en tvist. Vi är ditt ombud i förhandlingar och i domstol.


Vi hjälper till med aktieägaravtal. Vi hjälper också till när ett företag köper ett annat och med bolagsrättsliga frågor.Vi hjälper till med arbetsrättsliga frågor om t.ex. VD-avtal eller avsked och uppsägningar.Vi hjälper till i immaterialrättsliga tvister.

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson


Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved